Natuurpunt Zemst
De Zavelput

De Zavelput

een apart stukje Vriezenboek

Wandelpad geopend in de Zavelput


Op 17 maart 2019 openden we een bewegwijzerde wandelroute in De Zavelput in Hofstade. Onze leden en buurtbewoners kregen als eerste de kans om deze wandellus in te stappen. Op 24 maart staat er een eerste publieke wandeling op het programma, maar via deze weg willen we jullie dit gebied alvast voorstellen.


Sinds 2015 beheren we met Natuurpunt Zemst De Zavelput, een natuurgebied aan de Barebeek in Hofstade. De Zavelput is met zijn 3,6 hectare eerder bescheiden van oppervlakte, maar hij is desondanks erg gevarieerd en hij heeft een erg gunstige ligging. Met het Vriezenbroek op de andere oever van de Barebeek en de monding van de Zwarte Beek op slechts een boogscheut stroomopwaarts, maakt hij deel van een grote, groene zone. De Zavelput kan hiermee voor heel wat dieren en planten als stapsteen fungeren tussen het Vriezenbroek, het Bloso-domein en andere natuurgebieden in de streek.


De Zavelput bestaat grofweg uit drie zones. De eigenlijke zavelput is ontstaan door zavelwinning voor lokale bewoning, maar hij is geëvolueerd tot een vochtig wilgenstruweel. Het is een is een ideale biotoop voor zangvogels en een prima rustplek voor reeën.


Hogerop ligt een perceel dat wordt gedomineerd door grove den met een ondergroei van vogelkers, bramen en varens. Alhoewel naaldbossen niet natuurlijk in onze streek voorkomen, is dit het allereerste -en voorlopig enige- naaldbos in beheer van Natuurpunt Zemst! Hier kunnen zich soorten settelen die zich toeleggen op dit specifieke biotoop. Onder andere heel wat soorten paddenstoelen voelen zich hier wel thuis.


De derde zone bestaat uit een hakhoutplantage die voornamelijk bestaat uit Amerikaanse- en zomereik en zwarte els. Deze plantage is ongeveer 15 jaar geleden aangelegd door de vorige beheerder voor de houtopbrengst, maar wij willen dit via een duurzamer beheer laten evolueren tot een waardevol loofbos.


We hebben nog heel wat beheerwerk voor de boeg, maar wie De Zavelput al wil ontdekken kan aansluiten op onze wandelingen (zie onze website en sociale media) of zelf al op pad gaan. De wandelroute start aan de ingang aan de Buntgrasstraat ter hoogte van nummer 29. Via de Bremvoetweg en de Zandstraat is er aansluiting met het Vriezenbroek.