Natuurpunt Zemst
Roofvogels

Roofvogels in ons luchtruim

Imposante buizerds
Wandelend door Wormelaar hoorden we plots een geluid als het miauwen van een kat boven het Dalemansbos. Een beetje verder weerklonk een antwoord. Naar boven kijkend zagen we twee grote vogels met brede vleugels. De bruine en witte banden waren goed te zien. Ze riepen nog een paar keer en een derde zwever kwam erbij, niet veel later een vierde. Vier buizerds zwevend op hun vleugels met een spanwijdte van meer dan een meter, het is een prachtig schouwspel.


Vier buizerds die geen ruzie maken voor een territorium. Wat was hier aan de hand? Ze waren op trek naar het noorden en zochten samen naar een goede thermiekbel, dat is een opstijgende warme luchtstroom, waarop ze zich naar boven laten voeren. Zo winnen ze hoogte, om dan langzaam naar beneden te glijden richting noorden. Roofvogels kunnen zo grote afstanden afleggen zonder met hun vleugels te slaan, wat hen heel wat energie doet besparen.


Statige haviken
Een beetje later hoorden we kjee kjee kjee weergalmen door het bos. Francis, die zowat elk vogelgeluidje op naam kan brengen, herkende het als een havik. Maar deze roofvogel kregen we niet te zien. Haviken zijn even groot als buizerds, hun vleugels zijn iets minder lang maar ze hebben een langere staart. De lange staart en wat kortere vleugels zijn nodig om andere vogels te achtervolgen tussen bomen en struiken. Haviken gedragen zich veel minder opvallend dan buizerds. Je krijgt ze dan ook zelden te zien. Ze zijn krachtiger en zwaarder dan buizerds, het zijn de sterkste roofvogels die voorkomen in Zemst. Het was eind maart in het natuurgebied Wormelaar. We waren op stap om lentebloeiers zoals bosanemonen te bekijken. Maar het bleek ook een ideale voormiddag te zijn om roofvogels te bewonderen.


Trotse torenvalken
Een andere roofvogel die je in de omgeving van Zemst geregeld kan zien is de torenvalk. Deze kleinere jager met vrij smalle spitse vleugels zagen we die dag niet. Torenvalken zijn niet gemaakt om te zweven, hoewel ze dit af en toe wel doen. Het zijn echte muizenjagers, die ter plaatse blijven hangen in de lucht door snel met hun vleugels te slaan. Zo kunnen ze zien waar zich beneden een mogelijke prooi bevindt. Dit ‘bidden’ is zeer vermoeiend en daarom jagen torenvalken ook zittend vanop een paaltje. Elk jaar broeden er wel torenvalken in de Dorent in Eppegem.


Ook op andere plaatsen zijn er nestbakken waarin torenvalken broeden. Vaak zie je deze soort jagen langs bermen, biddend in de lucht en dan plots duikend naar een muis. 


Buizerds en torenvalken zijn de roofvogels die je het meest ziet in Zemst en omgeving. Beide soorten broeden op verschillende locaties in onze gemeente. Buizerds maken hun nest in hoge bomen, vaak in populieren.


Torenvalken bouwen, net zoals de andere soorten valken, geen nest. Ze gebruiken oude kraaiennesten of nestkasten. Ze zitten in bomen langs graslanden en akkers.


Trek er op een zonnige dag op uit en met wat geluk kom je ze tegen. Vroeg opstaan moet je niet doen, roofvogels worden pas actief iets voor de middag. De ideale vogels dus om in het weekend naar op zoek te gaan.

Buizerd
Havik
Torenvalk