Natuurpunt Zemst
activiteiten

Activiteitenkalender

Graag inschijven. Dat kan via de link die je hieronder bij elke activiteit vindt.


Intussen zijn we heel blij met de 750 gezinnen die lid zijn van onze afdeling.

Dat toont wel dat al onze inspanningen om de meer dan 115 ha natuurgebied in onze gemeente te beheren, lonen.


We danken jullie daarvoor.

Wij hebben de natuur nodig, maar de natuuur heeft ons ook nodig.


Nodig dus familie en vrienden uit om lid te worden of schenk een lidmaatschap cadeau.

Zaterdag 16 december - 8 u tot 19 u

Watervogelexcursie naar Zeeland

Kerkplein Weerde, Dorpsstraat, Weerde -  Carpooling


In de winter kan je heel wat watervogels en steltlopers zien in Zeeland. Brilduikers, nonnetjes, middelste zaagbekken, in de verte een aantal duikers en nog veel meer. Hopelijk zien we heel wat van deze prachtige vogels. Kleed je goed aan want er is veel wind in Zeeland en in de winter kan het er erg koud zijn.   


Tijdens deze autotocht bezoeken we verschillende plaatsen in Zeeland om naar watervogels en steltlopers te kijken. We maken telkens korte stops en rijden dan naar een volgende plek. Breng je lunchpakket en drank mee want we zijn een hele dag onderweg op het terrein.


We vertrekken om 8 u stipt aan de kerk van Weerde en carpoolen om met zo weinig mogelijk auto’s te rijden. 


Een verrekijker kan nuttig zijn. Wij zorgen ook voor een paar telescopen.


Gidsen: Wim & Francis


Inschrijven via deze link


Zondag 14 januari - 9 u.

Watervogelwandeling Regio Mechelen

Kerkplein Weerde, Dorpsstraat Weerde - autodelend verder


Onze regio is rijk aan water en in de winter komen hier vele watervogels voor. Grote aantallen eenden zoals slobeend, krakeend, kuifeend en tafeleend. Wie weet zien we een zeldzame soort zoals de brilduiker. Maar dan moet het koud genoeg zijn in het noorden zodat deze tot bij ons komen. Watervogels zijn ideale soorten voor wie eens wil kennismaken met vogels kijken.


Vanaf het kerkplein in Weerde trekken we naar de plassen/waterlopen waar op dat moment het meeste te zien is. We zoeken het deze keer iets verder dan de bekende waterplassen in Zemst of Hombeek.


Breng gerust je verrekijker mee. Wij zorgen ook voor een aantal telescopen.


Gidsen: Wim & Francis


Inschrijven via de link


Zaterdag 27 januari – 9 u.

Werkgroep Natuurstudie: Bomen en struiken in de winter.

Parking Steentjesbos, Aarschotsebaan 88, Schiplaken


Op zoek gaan naar bladeren van een heel lijstje bomen en daarmee een herbarium maken, wie heeft het tijdens zijn schoolgaande jaren niet meegemaakt. Bomen en struiken herken je immers aan hun bladeren, dat leerden we op school.


Bomen en struiken in de winter herkennen, als alle bladeren op de bosbodem liggen, dat is een ander paar mouwen. Vandaag gaan we met zoekkaarten op zoek naar andere herkenningspunten: schors, knop, vorm, … Variatie genoeg,  om op basis daarvan op zoek te gaan naar de naam van boom of struik.


Gids: Mark

  

Inschrijven via de link


Zondag 11 februari – 9 u.

Huis-, tuin- en keukenvogels

Prinsenveld, Kruispunt Molenheide en Prinsenveldstraat


Winter in de natuur is een stille ingetogen periode. Toch valt er meer leven te ontdekken dan je misschien denkt. Want even écht rondkijken in je tuin of buurt en je ziet ze: kauwen, duiven, mussen, eksters en kraaien … 

Het beeld is zo vertrouwd dat we ze nog nauwelijks opmerken en ons weinig bewust zijn van hun soms bijzondere eigenschappen.


Dit is dus de ideale periode voor een nadere kennismaking met deze huis-, tuin- en keukenvogels.


Breng gerust je verrekijker mee. 


Gidsen: Hans & Sandra


Inschrijven via de linkZondag 3 maart 

RUN FOR NATURE 2024 Natuurpark Rivierenland

Vrijbroekpark Mechelen


Recreatief loopevenement ten voordele van Natuurpunt. Je loopt door de natuur.


  •  5km, 10km, 15km en G-sport-route
  •  vrij vertrek tussen 10u en 12u
  •  live acts
  •  biofruit van de Baarbeekhoeve
  •  biertje van Brouwerij Westmalle
  •  waterbedeling
  •  modder
  •  alle opbrengsten gaan naar natuuruitbreiding
  •  alle lopers zijn verzekerd

Zaterdag 9 maart – 9 tot 12 u.

Natuurpunt Beheerwerkdag (met onze leden)

Vriezenbroek, ingang Vriezenbroek aan de spoorweg


Elke donderdag zijn we met onze vrijwilligerswerkploeg aan de slag in onze natuurgebieden om wandelpaden vrij te houden, raster te herstellen, gevallen bomen en takken te ruimen en nog zoveel meer.


Deze voormiddag bieden we vrijwilligers, die zich in de week niet kunnen vrijmaken, de kans om een handje te komen toesteken bij beheerwerken in onze gebieden.


De professionele ploeg van Natuurpunt heeft de knotwilgen langs de Barebeek geknot. Wij gaan ze samen opruimen en verwerken in takkenrillen.


Wij zorgen voor drank.


Inschrijven via deze link

Zaterdag 16/03 – 19.30 u

Lokale Algemene Vergadering

Ons Huis, Kostersvoetweg 2, Weerde


Naar jaarlijkse traditie presenteren we jullie tijdens de algemene vergadering een overzicht van het voorbije jaar. We bekijken wat we gerealiseerd hebben, overlopen samen de activiteitenkalender voor het nieuwe jaar en de projecten waar we in de toekomst aan willen werken.


Het is ook jouw kans om je inspiratie, creativiteit, energie, ... los te laten op Natuurpunt Zemst. Dat kan met een functie bij het bestuur maar evengoed door al eens te komen kennismaken met de werkploeg of je vlotte pen te komen voorstellen of ...


Als je graag deel uitmaakt van het bestuur kan je vooraf contact opnemen met Mark Vermeulen (info@natuurpuntzemst.be).


Daarna is het tijd voor de presentatie van "De natuur in Zemst". We schotelen jullie een verzameling mooie plaatjes voor van de natuur in Zemst, Laat je verwonderen door wat er doorheen de seizoenen in en buiten onze gebieden te zien valt.


We sluiten de avond af met een glaasje en een leuke babbel.


Inschrijven via deze link


Cursus poelen en natuurlijke vijvers

Lesavonden maandag van 19.30 tot 22.30 u.

Zaal Ons Huis, Kostersvoetweg 2, Weerde

Excursies zaterdag van 9 tot 12 u.  (tenzij anders vermeld)

  

Maandag 25 maart – Lesavond poelen en natuurlijke vijvers

Zaterdag 30 maart – Excursie amfibieën

Zaterdag 1 juni – Excursie waterdiertjes en tuinvijver  9 u. (groep 1) – 14 u. (groep 2)

Maandag 3 juni – Lesavond libellen en waterjuffers

Zaterdag 22 juni – Excursie libellen en waterjuffers


“ O krinklende winklende waterding
Met 't zwarte kabotseken aan,
Wat zien ik toch geren uw kopke flink
Al schrijven op 't waterke gaan!”

Guido Gezelle uit 1857


Heb je al eens een schrijvertje gezien? Scherend over het water zoals Guido Gezelle in zijn gedicht verwoordt. Schrijvertjes zijn kevers die proper water nodig hebben. Ze zijn in onze regio vrij zeldzaam geworden. Water trekt veel leven aan libellen, juffers, salamanders, kikkers, padden, waterpissebedden, watervlooien en nog veel meer. 


Waterrijke biotopen zijn vaak zeer leuke locaties om onze lokale biodiversiteit te ontdekken.

Tijdens deze cursus duik je onder in de wonderlijke wereld van vijvers en poelen. Je leert hoe het ecosysteem van een poel of tuinvijver in elkaar zit. Zeer handig als je zelf een tuinvijver wil aanleggen of gewoon de natuur beter wil begrijpen.


Tijdens de excursie en de tweede les gaan we dieper in op een aantal soorten die aan poelen gebonden zijn. Tijdens het voorjaar proberen we een aantal salamanders te tonen en kom je meer te weten over de levenswijze van deze prachtige dieren. Verder maak je kennis met prachtige libellen en juffers, een soortgroep die hier al rond vloog voor de dinosauriërs. Ook andere waterdiertjes en de aanleg van een ecologische tuinvijver komen aan bod.


Na deze cursus zal je verwonderd zijn van al het leven dat je onder en boven water kan vinden.


Voor deelname aan de cursus vragen we een bijdrage van €30 voor leden en  €36 voor niet-leden.


Lesgevers en gidsen: Wim, Steven, Tine, Francis, David 


Inschrijven via deze link

Zondag 14 april – 14 u. 

Voorjaarsbloeiers in het Floordambos

Kerkplein, Vanheylenstraat 113, Melsbroek


Kom samen met ons van dit kleine, oude bos met fraaie vroege bloeiers genieten.

Wat is het geheim van de bosanemoon, speenkruid, daslook, salomonszegel en vele anderen in de wedloop naar het licht?


Gidsen: Else en Sara


Inschrijven via deze link


Elke donderdag - WerkdagElke donderdag zetten vrijwilligers zich in: takken verslepen, wandelpaden vrijmaken, bossen onderhouden, prikkeldraad trekken, hakhout kappen, scholen begeleiden die komen helpen,...

Geen klus is hen te zwaar of te groot. Ieder naar eigen vermogen en kracht zetten zij zich in een gezellige sfeer in voor onze natuurgebieden. Zin om een frisse neus te halen en gezellig mee te komen helpen? We werken van 9 u tot 14 u.

Neem dan contact op met Marcel De Prins via marcel@natuurpuntzemst.be. Hij houdt je dan telkens op de hoogte waar er de volgende donderdag gewerkt zal worden.

Ook als je niet elke week kan komen helpen ben je, wanneer je wel kan, heel erg welkom. En je bokes meenemen hoeft niet, wij zorgen voor broodjes.