Natuurpunt Zemst
home

Zoals elke afdeling van Natuurpunt draait ook onze werking rond de vier grote pijlers die in de missie van Natuurpunt opgenomen zijn. Maandelijks kan je bij ons, onder het luik natuureducatie, aan heel wat activiteiten deelnemen, van cursussen tot geleide wandelingen.


De tweede poot van onze werking: natuurstudie, wordt ingevuld door het jaarlijks opvolgen van het amfibieën-bestand in heel wat poelen in onze gemeente.

De derde pijler is wegen op het beleid. Door onze vertegenwoordiging in de Milieu-Advies-Raad (MAR) en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) proberen we onze stempel te drukken op het beleid van de gemeente.


De vierde poot van onze werking is, tenslotte, natuurbeheer. We beheren heel wat hectare natuur in onze gemeente. Van kleine hooi- en weilandjes tot kleine en grotere bosgebieden. Parel aan onze kroon is het prachtige natuurgebied Wormelaar/Dalemansbos. Voor het beheer daarvan kunnen we beroep doen op een grote groep van vrijwilligers die elke donderdag in één van onze gebieden aan de slag is. Voor het maaien en hooien werken we samen met lokale landbouwers. Een samenwerking die voor iedereen loont.

Wij houden je graag op de hoogte van onze activiteiten.


Schrijf in via volgende link.

Werk mee met de vrijwilligersploeg aan meer en betere natuur in jouw omgeving.

   

Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal en broodjes voor

's middags

Natuurpunt Zemst

maakt deel uit van de gebiedscoalitie

'natuurpark RIVIERENLAND'

In het hart van Vlaanderen, in de ruime regio rond Mechelen, vind je een machtig rivierlandschap met de zoetwatergetijderivieren Dijle, Zenne, Rupel en Nete en met fijnmazige beekvalleien. De groenblauwe aders zijn de belangrijkste dragers van de grote stukken natuur die er te vinden zijn.


Heel wat zeldzame dieren en planten - zoals kamsalamander, zomertaling, blauwborst, watersnip, roerdomp, grote modderkruiper, dotterbloem, slangenwortel en grote pimpernel - vinden in het uitgestrekt gebied hun thuis. Het is ook niet verwonderlijk dat de eerste waarnemingen van de otter, na tientallen jaren afwezigheid in Vlaanderen, net hier gebeurde. De otter staat symbool voor de nieuwe natuurkansen die het hele rivierenland biedt.

de natuur heeft je nodig, en vice versa

meer en betere natuur, daar maken we graag werk van

Lid worden van Natuurpunt kost maar 38 euro.

Je lidmaatschap geldt meteen voor je hele gezin.

Met een gift  steun je ons in aankoop en beheer van natuurgebieden.

(vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar)

De meeste van onze gebieden staan open voor wandelaars. Download hier je wandelkaarten.

Ontdek de mooiste plekjes van Zemst

Op deze website kan je kennis maken met de natuurgebieden van natuurpunt zemst.


Op onze wandelingen nemen we je niet alleen mee naar deze mooie plekjes, maar ook naar het natuurschoon buiten onze gebieden.


Kijk naar onze activiteitenkalender en maak je keuze.


Mogen we je binnenkort op één van onze activiteiten verwelkomen?