Poelenbroek

Poelenbroek

kleurrijke graslanden

Het poelenbroek is gelegen langs de spoorweg aan de Zemstsesteenweg in Zemst, bijna op de grens met Hofstade. De percelen worden gehuurd van Infrabel. Het Poelenbroek omvat verschillende biotopen. Door de aanleg van de Diabolospoorlijn ligt ons weiland tussen de twee spoorwegbermen. Aan de overkant van de Zemstsesteenweg ligt een tweede weide, omzoomd met knotwilgen.


Geschiedenis

Op deze percelen waren sinds lang een aantal poelen aanwezig, waarin zowel kikkers als padden en watersalamanders huisden. Er was over het geheel verspreid een grote hoeveelheid afval van allerlei oorsprong gedumpt.


In eerste instantie werden volledige containers autobanden, glas, afbraakmateriaal van straten en gebouwen en nog veel meer, verwijderd.


Het oppervlak werd geëffend om maaien te vergemakkelijken. De stenen die daarbij vrij kwamen werden op een hoop gestapeld, om amfibieën, insecten en kleine zoogdieren een overwinteringskans te bezorgen.


Weiden

Deze biotoop wordt beheerd als bloemenrijke weide. Het gras wordt gemaaid en gedroogd en het hooi wordt afgevoerd door een landbouwer.


In de nazomer grazen koeien de weide nog eens af, om het gras zeer kort de winter te laten doorbrengen.


De kruidachtige planten hebben zich hier volop ontwikkeld, met onder meer heelblaadjes, knoopkruid, margriet, veldlathyrus en verschillende soorten zeggen en russen.


In de poelen bloeit onder andere moeras- en zompvergeet-mij-nietje.


Educatief reservaat

Het Poelenbroek heeft een belangrijke functie als educatief reservaat.


Voor het verzamelen van het afgemaaide gras wordt beroep gedaan op een klas zesdejaars van de Vrije Basisschool van Hofstade.


Tijdens deze werkdag krijgen de kinderen ook de gelegenheid naar dieren en planten te zoeken in de aanwezige poelen. Zij worden uitgenodigd de dieren op naam te brengen en aan de hand van de gevonden soorten wordt de kwaliteit van het water bepaald.


Poelen

In het geheel bevinden zich ook een aantal poelen, die in het kader van het GNOP-project werden geschoond. Hier leven bruine en groene kikker, gewone pad, kleine en Alpenwatersalamander. Deze poelen worden jaarlijks geïnventariseerd naar amfibieën.


Problemen

De poelen bieden momenteel een rare aanblik, vermits de meeste bedekt zijn met plastiek folie. We ontdekten watercrassula, een invasie exoot, die poelen op een mum van tijd kan laten dichtgroeien. Op die manier verdwijnen alle andere planten en wordt de poel onbewoonbaar voor amfibieën. We hopen met het afdekken van de poelen de watercrassula te laten afsterven. Omdat de zaden een aantal jaren kiemkrachtig zijn, moeten we de poelen nog een tijdje afgedekt laten.


Onze conservator: Léa Vavedin