dieren in nood


Momenteel bevindt er zich een blinde vlek ter hoogte van centraal Vlaams-Brabant. Jaarlijks krijgen de omliggende VOC’s heel wat meldingen uit deze regio. Wegens tal van verbindingsproblemen is het echter een behoorlijke uitdaging om in centraal Vlaams-Brabant te zorgen voor een efficiënte dienstverlening.


Vogelbescherming Vlaanderen bouwde daartoe samen met de omliggende VOC’s en de provincie Vlaams-Brabant aan een stevig vertakt vrijwilligersnetwerk in die regio, gedoopt onder de naam Wildlife Taxi Team of kortweg: WTT.


Dit netwerk van vrijwilligers staat in voor het afhandelen van meldingen en het overbrengen van wilde dieren naar de dichtstbijzijnde VOC’s.


Het Wildlife Taxi Team kan je bereiken op het nummer 03 331 97 00 van 09:00 tot 21:00 uur.


Bij dringende gevallen kan je ook terecht bij Koen De Troyer, regiocoördinator WTT Vlaams-Brabant: 0491/91 33 85

Ik vind een dier: wat doe ik?


De enkele raadgevingen die volgen, zouden je moeten toelaten de eerste hulp op een verantwoorde manier toe te passen. Nochtans, hoe eerder het dier de gepaste zorgen kan krijgen, hoe groter zijn kans wordt naar de natuur te kunnen terugkeren. Het dier moet immers gepaste voeding en verzorging krijgen, naargelang de soort en haar behoeften.


Daarom onderneem je best zelf niets en breng je het dier in kwestie zo vlug mogelijk over naar een erkend opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Daar beschikken de verantwoordelijke en zijn dierenarts over de nodige expertise. In elke Vlaamse provincie is minstens één erkend opvangcentrum actief. Hier vind je hun contactgegevens (volledig adres, telefoonnummers, website).


Bovendien moet je in acht nemen dat de meeste wilde dieren een wettelijke bescherming genieten en men ze eigenlijk niet zonder vergunning in bezit mag houden. Contacteer daarom meteen het opvangcentrum het dichtste in jouw buurt. Elk jaar vangen ze ca. 20.000 noodlijdende vogels en 5000 zoogdieren op, waarvan gemiddeld 60% terug kan worden vrijgelaten