Beheer 2019

BEHEER - 2019

Vrijdag 5 april - WORMELAAR

 • opruimen gevallen kastanjestam door terreinploeg Natuurpunt
 • herstel raster weide Agnes


Donderdag 4 april - WORMELAAR

 • opruimen stormschade fazantenkooi
 • opruimen stormschade Boomgaardweide Singelweg zuid


Maandag 1 april - WORMELAA

 • Kristof plaatst koeien

 

Donderdag 28 maart - WORMELAAR

 • opruimen stormschade Kastanjedreef
 • opruimen stormschade weide Wormelaarstraat
 • opruimen stormschade weide Agnes
 • raster herstellen
 • schijven insectenhotelletjes zagen


Donderdag 21 maart - VRIEZENBROEK

 • opruimen stormschade
 • raster herstellen
 • poortjes herstellen


Donderdag 14 maart - VRIEZENBROEK/ZAVELPUT

 • bewegwijzering  van het wandelpad in orde brengen
 • zestig struikjes aanplanten: hazelaar, Gelderse roos, gewone vlier, kornoelje, Europese kardinaalsmuts
 • infoborden plaatsen


Woensdag 13 maart - WORMELAAR

 • Opruimen stormschade door professionele ploeg


Maandag 11 maart - WORMELAAR

 • Opruimen stormschade Singelweg en Grote molenweg


Vrijdag 1 maart - WORMELAAR

 • Snoeien appelaars en perelaars


Donderdag 28 februari - VRIEZENBROEK

 • Verder opruimen van het maaisel aan het insectenhotel
 • Elimineren van het poortje aan de grote weide
 • Herstelling van de afspanning rond de poel op de grote weide + nazicht van de pomp


Donderdag 14 februari - WORMELAAR

 • afwerken van de fruitbomen. Nog enkele bomen fixeren met fietsbanden en prikkeldraad aanbrengen.
 • op de boomgaardweide Wormelaar de humusgrond (uit de gracht) openspreiden
 • verder opruimen van het maaisel tussen de lindestoof en de ruïne
 • zwerfvuil verzamelen

 

Donderdag 7 februari - VRIEZENBROEK

 • Ruigte insectenwand - Educatief Natuurbeheer - maaisel opgeruimd door 5de en 6de leerjaar GBS De Regenboog Elewijt


Woensdag 6 februari - VRIEZENBROEK

 • Ruigte insectenwand geklepeld ter voorbereiding Educatief Natuurbeheer 


Donderdag 17 januari - WORMELAAR

 • Educatief Natuurbeheer GBS De Zonnewijzer Weerde 5de & 6de leerjaar: opruimen en afvoeren maaisel
 • Boomgaardweide (Wormelaarstraat): 11 perelaars en 5 pruimelaars geplant en voorzien van veebescherming
 • Weide Singelweg Nooord: 2 kerselaars geplant en voorzien van veebescherming
 • Weide Singelweg Zuid: 6 appelaars geplant en voorzien van veebescherming
 • Bosrand Nayakker: maaien van opslag van Amerikaanse eik


Donderdag 10 januari- WORMELAAR

 • Boomgaardweide (Wormelaarstraat): 11 plantgaten voor perelaars en 5 voor pruimelaars gegraven
 • Weide Singelweg Nooord: 2 plantgaten voor kerselaars
 • Weide Singelweg Zuid: 6 plantgaten voor appelaars 
 • Vlinderweide (tussen ruïne en lindenstoof): gemaaid als voorbereiding op Educatief Natuurbeheer

 

 

TO DO - WORMELAAR


  info nodig: mail naar info@natuurpuntzemst.be